Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Serifoglu tracht er naar om alles wat op onze website staat zo volledig en nauwkeurig mogelijk te vermelden, maar kleine afwijkingen kunnen er altijd zijn omdat het ambachtelijk handwerk is en blijft, daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid op het overnemen van gegevens en de gevolgen daarvan op welke manier dan ook. Serifoglu houdt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Serifoglu garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Copyright auteursrecht
Grafische afbeeldingen, teksten of video’s van Serifoglu mogen niet gekopieerd, nagemaakt, verveelvoudigd, opgeslagen in een ander bestand of onder een andere naam of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van Serifoglu.

Door het gebruiken van de website www.serifoglu.nl gaat u akkoord met deze disclaimer.